Barbara Owczarska – psycholog, psychoterapeuta

Barbara Owczarska

psycholog, psychoterapeuta

667 328 915


Jestem psychologiem, absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Uzyskałam dyplom dwóch specjalizacji: psychologii klinicznej człowieka dorosłego oraz zdrowia i jakości życia.

Prowadzę psychoterapię opartą na psychodynamicznym rozumieniu człowieka i relacji terapeutycznej.

zapisz się na wizytę
W mojej pracy kieruję się zasadami etyki zawodu psychologa, gdzie nadrzędnym celem jest dobro drugiego człowieka.

Swoje kwalifikacje podnoszę uczestnicząc w całościowym szkoleniu w zakresie profesjonalnej psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Terapia psychodynamiczna umożliwia zarówno rozwiązywanie bieżących problemów emocjonalnych i interpersonalnych, jak i trwałą, głęboką zmianę osobowości. Swoją pracę poddaję superwizji u specjalistów z Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

Przez kilka lat byłam związana z Państwowym Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku gdzie zajmowałam się diagnozą, terapią indywidualną i grupową pacjentów, wsparciem psychologicznym oraz opiniowaniem jako biegły sądowy. Obecnie współpracuję w Centrum Zdrowia Psychicznego w Sosnowcu w ramach projektu Psychiatrii Środowiskowej skierowanej do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Posiadam kompetencje do przeprowadzania i interpretacji testów psychologicznych z zakresu osobowości, intelektu, możliwości poznawczych i innych. Odbyłam szkolenie z diagnozy neuropsychologicznej (2014). W 2012 roku ukończyłam kurs Racjonalnej Terapii Zachowania (Rational Behavior Therapy) organizowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

W mojej pracy kieruję się zasadami etyki zawodu psychologa, gdzie nadrzędnym celem jest dobro drugiego człowieka. Z uwagi na specyficzny charakter relacji terapeutycznej, z wielką dbałością podchodzę do przestrzegania obowiązującej mniej tajemnicy zawodowej, by w gabinecie stworzyć warunki sprzyjające atmosferze zaufania, szacunku i zrozumienia.


Prowadzę psychoterapię indywidualną, zapraszam do współpracy osoby, których celem jest:

  • wyeliminowanie lub zmniejszenie objawów (np. lęków, fobii, przygnębienia, depresji, chorób psychosomatycznych, natręctw)
  • zmiana niekorzystnych wzorców zachowań i przeżywania
  • niesienie ulgi w cierpieniu
  • doświadczanie nowych sposobów rozwiązywania problemów i nowego spojrzenia na własne relacje i doświadczenia
  • poszerzenie samoświadomości oraz rozwój osobowości
  • zmiana funkcjonowania w związkach z innymi

Cennik:

  • psychoterapia indywidualna – (50 min.) – 120 zł

ARTYKUŁY i PUBLIKACJE:


CERTYFIKATY: