Coaching Biznesowy


Coaching biznesowy (w tym m.in. coaching menadżerski, team coaching, executive coaching)


Coaching biznesowy ma za zadanie wspierać organizacje w rozwoju ich pracowników a przez to pomagać całym biznesom. Korzystać z niego mogą przedsiębiorcy, kadra zarządzająca, menedżerowie, liderzy oraz wszyscy pracownicy, którzy poprzez nabycie określonych kompetencji mogą pomóc w realizacji celów firmy.

Coaching biznesowy może być realizowany w formie indywidualne – jeden coach z jednym klientem lub grupowej – jeden coach pracuje z zespołem (team coaching). Dzięki coachingowi menedżer lub każdy inny pracownik może się przyjrzeć jak funkcjonuje w organizacji, które elementy pomagają a które przeszkadzają w jego działaniu.

Dzięki procesowi coachingowemu każdy lider może sobie zdać sprawę jakich kompetencji potrzebuje, co rozwijać a z jakich przekonań i zachowań lepiej zrezygnować.

W przypadku coachingu biznesowego mamy zazwyczaj do czynienia z trzema stronami, są to: coach, klient oraz sponsor – czyli osoba/organizacja która płaci za proces. Sponsor ma prawo do informacji na temat celów nad którymi pracuje klient.

W celu umówienia się na sesję coachingową skontaktuj się z coachem