DIAGNOZA RÓŻNICOWA DZIECI- AUTYZM nie AUTYZM?

Diagnoza różnicowa dzieci – Autyzm czy nie autyzm?

Nic nie zastąpi praktyki! Najlepiej uczymy się poprzez pracę własną i ćwiczenia – szkolenie przeprowadzone jest więc metodą warsztatową (analiza przypadków klinicznych opisowych oraz w formie wideo nagrań, analiza metod wspomagających diagnozę).

Szkolenie dla specjalistów pracujących z dziećmi.

Uczestnicy:

 • Dowiedzą się jak rozpoznawać niepokojące sygnały u dziecka
 • Nauczą się korzystać z narzędzi przesiewowych i diagnostycznych
 • Naucza się, na co zwrócić uwagę w trakcie diagnozy różnicowej dziecka
 • Dowiedzą się, jakie zaburzenia są często ze sobą mylone
 • Przetestują zdobytą wiedzę analizując i diagnozując przypadki

Plan szkolenia:

Diagnoza różnicowa zaburzeń wieku dziecięcego – praca na opiach przypadków

 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu (Autyzm,Zespół Aspergera) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w DSM-V
 • Upośledzenie umysłowe
 • Rozległe zaburzenia rozwojowe z cechami autystycznymi (Zespół Retta, Angelmana, Zespół Łamliwego Chromosomu X)
 • Dziecięce zaburzenia dezintegracyjne
 • Zespół Williamsa,
 • Zespół Pradera-Williego
 • Zespół Landau-Kleffnera
 • Zespół deprywacyjny
 • Afazja
 • Zaburzenia zachowania

Narzędzia diagnozy małych dzieci i kontrowersje wokół narzędzi.

 • Narzędzia przesiewowe,
 • Diagnoza rozwojowa,
 • Diagnoza przez obserwację

Czas trwania:

Dwa dni

Prowadzący: Justyna Sordyl-Grajcar

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny