Jolanta Badura – psychoterapeuta, psychoterapia par i małżeństw, pedagog, oligofrenopedagog

Jolanta Badura

pedagog, psychoterapeuta

505 358 734


Jestem terapeutą pracującym głównie w nurcie ericksonowskim i systemowym, korzystam również z elementów psychodramy i teatroterapii. Swoje kompetencje podnoszę na 4-letnim kursie psychoterapii, atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Ukończyłam również dwuletnie Podyplomowe Studium Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz dwuletnie Podyplomowe Studia Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży PWST we Wrocławiu.

zapisz się na wizytę
"W moim rozumieniu psychoterapia, to proces w którym razem tworzymy drogę zmiany."

Terapia w nurcie ericksonowskim opiera się głównie na stworzeniu takich warunków, aby motywowały oraz dawały wiarę w możliwość zmiany. „Zasoby znajdziesz w sobie” - oznacza to, że każdy z nas posiada wszystko, czego potrzebuje do dobrego życia i radzenia sobie z problemami. Pacjenci nie zawsze jednak potrafią dotrzeć do swoich zasobów. Terapeuta może w tym pomóc.

Doświadczenie zdobywałam pracując jako streetworker z młodzieżą zagrożoną i niedostosowaną społecznie a od 17 lat pracuję z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi (Autyzm, Zespół Aspergera).

Oferuję wsparcie w zakresie psychoterapii indywidualnej osób dorosłych, dzieci i młodzieży, terapii par i małżeństw oraz systemowej terapii rodzin.

W swojej pracy kieruję się zasadami etyki zawodu psychologa i psychoterapeuty. Jestem pod stałą superwizją indywidualną i grupową w Polskim Instytucie Ericksonowskim.


Wykształcenie:

  • pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna - WSP Częstochowa
  • Podyplomowe Studium Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji - Uniwersytet Warszawski
  • półroczne szkolenie Terapia rodzin - Polski Instytut Ericksonowski
  • curriculum- całościowe szkolenie z zakresu terapii ericksonowskiej
  • Oligofrenopedagogika - kurs kwalifikacyjny
  • Podyplomowe Studia Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży - PWST Wrocław

Oferuję profesjonalną pomoc oraz wsparcie w następujących sytuacjach:CERTYFIKATY: