Justyna Sordyl-Grajcar – psycholog, psychoterapeuta, terapia dorosłych, młodzieży i dzieci, psychoterapia rodzin

Justyna Sordyl-Grajcar

psycholog, psychoterapeuta, terapia dorosłych, młodzieży i dzieci, psychoterapia rodzin

508 982 414


Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą. Pracuję metodami opartymi na dowodach – w nurcie Poznawczo-Behawioralnym oraz jego gałęzią - Terapią Schematów.

Doskonalę swoją pracę w szkole psychoterapii poznawczo-behawioralnej atestowanej przez PTPiB oraz EABCT. Pracuję zarówno z dorosłymi, jak i dziećmi i młodzieżą. Zajmuję się także pracą z rodzicami dzieci, u których pojawiają się trudne bądź niepokojące zachowania.
Za najważniejsze w mojej pracy uważam zapewnienie Ci poczucia bezpieczeństwa w relacji terapeutycznej, skupienie się na Twoich potrzebach i zapewnienie najskuteczniejszych sposobów ich osiągnięcia, tak abyś mógł podnieść swój komfort życia oraz umiejętność funkcjonowania pomimo trudności.

zapisz się na wizytę
Za najważniejsze w mojej pracy uważam zapewnienie Ci poczucia bezpieczeństwa w relacji terapeutycznej ...
Stosowane metody

Terapia poznawczo-behawioralna -skupia się na Twoich obecnych trudnościach. Dąży do tego, abyś mógł uwolnić się z „błędnego koła” powstałego wtedy, gdy rzeczy które robisz aby poradzić sobie z problemem, tak naprawdę go pogłębiają. Szuka nieadaptacyjnych wzorców myślenia, przekonań oraz uczy Cię korygować „błędy w myśleniu”, tak aby Twój nastrój i Twoje zachowania były dla Ciebie zdrowsze, a ty w przyszłości był w stanie samodzielnie pokonać trudności.
Terapia schematów - jest młodą gałęzią terapii poznawczo-behawioralnej. Powstała na skutek poszukiwań skuteczniejszego leczenia przewlekłych trudności, które kształtowały się przez całe życie. Terapia Schematów integruje podejścia, łączy wiele technik i działań tak, aby zmaksymalizować skuteczność terapii. Warto ją rozważyć wtedy, kiedy problemy w Twoim życiu wielokrotnie się powtarzają.

Wykształcenie i doświadczenie

Doświadczenie zdobywałam pracując oraz odbywając staże m.in. w: Szpitalu Miejskim w Piekarach Śląskich, Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie, Warsztatach Terapii Zajęciowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Ad Vitam Dignam”, Centrum Psychologii Klinicznej, Samodzielnym Publicznym Zakładzie Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, Dziennym Oddziale Terapii Uzależnień, szkole i przedszkolu terapeutycznym dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi (Autyzm, Zespół Aspergera) oraz jako diagnosta w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Systematycznie podnoszę i poszerzam swoje kompetencje. Ukończyłam m.in. Trzystopniowy Kurs Terapii Behawioralnej, szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej w przypadku samobójstw, uzależnień behawioralnych, Racjonalnej Terapii Zachowania, Zapobiegania bólom przewlekłym, Technik SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania, Treningu Umiejętności Społecznych w pracy z osobami chorującymi psychicznie (TUS), Pomocy ofiarom przestępstw – prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Terapii Akceptacji i Zaangażowania, Psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, Neurobiologii życia codziennego, Profilaktyki systemowej, Edukacji Zdrowotna, komputerowych testów psychologicznych, rozwiązywania konfliktów, Pracy osobom w depresji.


Oferuję profesjonalną pomoc oraz wsparcie w następujących sytuacjach:

Cennik:

  • psychoterapia indywidualna – (50 min.) – 120 zł
  • psychoterapia metodą wydłużonej ekspozycji - (70-80 min.) - 160 zł
  • psychoterapia ekspozycji z powstrzymywaniem reakcji- (70-80 min.) - 160 zł
  • psychoterapia dzieci i młodzieży – (50 min.) – 120 zł
  • konsultacja rodzinna/terapia rodzin – (60-90 min.) – 170 zł


CERTYFIKATY: