SUPERWIZJA GRUPOWA

SUPERWIZJA GRUPOWA

Grupa superwizyjna stwarza niepowtarzalną okazję do pogłębienia swoich kompetencji, wymiany informacji oraz przyjrzenia się swojej pracy wraz z koleżankami i kolegami po fachu w sposób jak najbardziej obiektywy z korzyścią dla klienta.

W zawodach związanych z pomaganiem drugiemu człowiekowi często zdarza się że kiedy wychodzi klient/pacjent osoba pomagająca zostaje sama ze swoimi myślami, dylematami, pytaniami i nierzadko ogromnym ładunkiem emocjonalnym.

Dlatego tak ważne jest uczestnictwo w grupach superwizyjnych stanowiących przestrzeń wymiany doświadczeń, rozwiązywania dylematów, dzielenia się doświadczeniem oraz dostarczania sobie wsparcie w pracy.

Laboratorium Psychoterapii STRUKTURA zaprasza na superwizję grupową dla psychologów, terapeutów,  lekarzy, pracowników służby zdrowia, pracowników socjalnych oraz coachów.

W sytuacji „zatopienia” w relacji terapeutycznej trudno dostrzec coś co dla innych wydaje się oczywiste, dlatego tak ważne jest poddawanie swojej pracy superwizji.

Korzyści z superwizji:

 • uzyskanie lepszego wglądu w przyczyny trudności pojawiających się w pracy terapeutycznej
 • poszerzenie perspektywy widzenia danego problemu
 • poznanie pracy innych terapeutów
 • ujawnienie oraz odreagowanie własnych emocji w pracy z pacjentem
 • rozwój osobisty (poznanie własnych reakcji w różnych sytuacjach terapeutycznych) i zawodowy
 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Cele naszych spotkań:   

 • lepsze rozumienie diagnostyczne pacjenta lub klienta oraz prowadzonego procesu
 • omawianie własnych problemów i dylematów w pracy
 • przyjrzenie się własnym emocjom w relacji
 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • wymiana doświadczeń
 • wymiana narzędzi

Czas pracy grupy:  3-4 godzin zegarowych

Koszt: 50 zł/os.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w grupie superwizyjnej – skontaktuj się z nami:[email protected]