Rozmowa z psychoterapeutą zmienia twój mózg

Psychoterapeuta Katowice
20 sierpnia 2017
superwizja
Superwizja
8 września 2017

Jeśli możesz zmienić sposób myślenia, możesz również zmienić swój mózg. Taką konkluzję można postawić na podstawie nowego badania w którym stwierdzono, że zmiany niekorzystnych wzorców myślenia przy wsparciu psychoterapeuty mogą prowadzić do mierzalnych zmian aktywności mózgu.

Badania przeprowadzone w King’s College London pokazują, że terapia behawioralno-poznawcza wzmocniła niektóre połączenia mózgowe u pacjentów cierpiących na psychozę co wiązało się z długotrwałą redukcją objawów psychotycznych i powrót do zdrowia. Wyniki tych badań opublikowano w Journal Translation Psychiatry.

Dr Liam Mason, psycholog kliniczny z King’s College podał, iż po około sześciu miesiącach terapii odkryto, że związki pomiędzy niektórymi kluczowymi regionami mózgu stały się silniejsze co przełożyło się na długotrwałą redukcję objawów.
Terapia behawioralno-poznawcza (CBT) jest techniką, która powstała w latach siedemdziesiątych, nastawiona jest na redukcję objawów depresyjnych, lękowych oraz innych chorób psychicznych. Podejście to pomaga pacjentom w identyfikacji dysfunkcyjnych wzorców myślenia i przekonań co w efekcie znacznie poprawia stan ich zdrowia.
W przypadku schizofrenii oraz innych psychoz CBT może pomóc pacjentom w zmianie zaburzonej percepcji oraz paranoicznych myśli – np. że inni chcą ich skrzywdzić.

Według dr. Masona CBT pomaga ludziom nauczyć się nowych sposobów myślenia oraz reagowania na trudności. Pacjenci mogą korzystać z narzędzi, których nauczyli się i stosowali w terapii a następnie nadal używają ich długo po zakończeniu terapii.
W poprzednim badaniu dr Mason wraz z zespołem pokazali, że pacjenci z zaburzeniami psychicznymi po odbyciu terapii CBT mieli silniejsze powiązania między regionami mózgu zaangażowanymi w dokładne przetwarzanie zagrożeń społecznych. Nowe odkrycia ujawniają, że zmiany są trwałe i mogą mieć decydujące znaczenie dla długoterminowego powrotu do zdrowia.
W pierwszym badaniu pacjentów z psychozą poddano technice obrazowania mózgu zarówno przed, jak i po trzech miesiącach CBT. Obserwowano mózgi pacjentów, gdy patrzyli na obrazy twarzy wyrażających różne emocje. Po przebyciu CBT pacjenci wykazywali znaczne zwiększenie aktywności w tych obszarach. Skanowanie mózgu wykazało w szczególności zwiększone powiązania między regionem mózgu zaangażowanym w przetwarzanie strachu i zagrożenia (amygdala), a korą przedczołową, która jest odpowiedzialna za rozumowanie i myślenie racjonalne – co sugeruje, że pacjenci mieli lepszą zdolność do dokładnego postrzegania zagrożeń społecznych.

W nowych badaniach dr Mason i jego zespół śledził 15 z pierwotnych uczestników badania, analizując ich stan zdrowia w ciągu ośmiu lat. Naukowcy odkryli, że zwiększona łączność między amygdalą a korą przedczołową była związana z długotrwałym powrotem do zdrowia i wyjściem z psychozy. Po raz pierwszy naukowcy mogli wykazać, że zmiany mózgu wynikające z psychoterapii mogą być odpowiedzialne za długoterminowy powrót do zdrowia z powodu chorób umysłowych.

Istnieje duża szansa, że podobne zmiany mózgu również wystąpią u pacjentów z CBT leczonych z powodu lęku i depresji, powiedział dr Mason.
Odkrycia te podważają skupienie się na fizycznych zmianach w mózgu jaki dominuje we współczesnej psychiatrii pomijającej czynniki psychologiczne w chorobach psychicznych. Dzięki takiemu podejściu wielu psychiatrów jest skłonnych zalecać leki swoim pacjentom, pomijając psychoterapię.
Jak mówi dr Mason: „Terapia psychologiczna (psychoterapia) może prowadzić do zmian w mechanice mózgu”.

Daniel Melerowicz
psycholog, psychoterapeuta

Na podstawie „Talking To A Therapist Can Literally Rewire Your Brain” Carolyn Gregorie w http://www.huffingtonpost.com