Psychoterapia grupowa

Terapia rodzin
Terapia rodzin
12 sierpnia 2017
Diagnoza psychologiczna Katowice
Diagnoza psychologiczna
12 sierpnia 2017
Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa

Dla kogo psychoterapia grupowa

Dla kogo psychoterapia grupowa

 

Jak wynika z badań psychoterapia grupowa posiada co najmniej taką samą skuteczność co psychoterapia indywidualna wynoszącą blisko 85 %. Niemal każda osoba może wynieść korzyści z udziału w grupie terapeutycznej, ponieważ jest ona cennym źródłem zdobywania wiedzy o naszym funkcjonowaniu.

Dla kogo:

 • osoby borykające się z problemami depresyjnymi
 • osoby cierpiące na zaburzenia nerwicowe
 • osoby miewające trudności w relacjach z innymi ludźmi
 • osoby odczuwające lęk i trudności w nawiązywaniu relacji z innymi
 • osoby miewające trudności w radzeniu sobie ze stresem, przeżywające silny stres
 • osoby chcące pokonać nieśmiałość

Jakie korzyści można wynieść z uczestnictwa w grupie terapeutycznej:

 • rozwój zdolności komunikacyjnych
 • poprawa relacji interpersonalnych
 • zmniejszenie poziomu doświadczanego lęku
 • obniżenie napięcia emocjonalnego
 • lepsze rozumienie siebie oraz innych osób
 • wzrost pewności siebie oraz wzmocnienie samooceny
 • otrzymanie wsparcie w trudnej sytuacji życiowej

Najważniejsze informacje:

 • grupa prowadzona będzie przez 2 terapeutów
 • grupa będzie liczyć od 8 do 12 uczestników (kobiety i mężczyźni)
 • rozpoczęcie spotkań grupy – wrzesień 2016, zakończenie spotkań- wrzesień 2017
 • sesje odbywać się będą raz w tygodniu po 1,5h
 • koszt uczestnictwa: 60 zł za jedno spotkanie
 • udział w grupie poprzedzony będzie spotkaniem kwalifikacyjnym z jednym z terapeutów prowadzących (koszt spotkania konsultacyjnego 80 zł)
 • psychoterapeuci prowadzący grupę terapeutyczną poddają swoją pracę stałej superwizji

Psychoterapeuci prowadzący: Daniel Melerowicz, Karolina Topór

Osoby zainteresowane udziałem w grupie prosimy o kontakt: tel. 577 699 144, e-mail: [email protected].


Psychoterapia grupowa polega przede wszystkim na doświadczaniu siebie, swoich emocji, lęków i radości w bezpośrednim kontakcie z innymi ludźmi jak również na uzyskiwaniu informacji od innych osób na temat naszego zachowania.

Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa

Liczne badania nad wynikami terapii grupowej pokazują, że jest to bardzo skuteczna forma psychoterapii. Sesje terapeutyczne odbywają się w grupie 8 – 12 osób, zazwyczaj jeden raz w tygodniu. Spotkania w grupie terapeutycznej trwają kilka a nawet kilkanaście miesięcy, dzięki temu wszyscy uczestnicy mają szansę bardzo dobrze się poznać i wytworzyć bezpieczną atmosferę w której każdy ma okazję „odkryć” się przed innymi.

Grupa terapeutyczna jest systemem w którym rządzą takie same prawa jak w każdej innej grupie (rodzina, grupa zawodowa), z czasem uczestnicy w sytuacji „tu i teraz” mają szansę przeżyć problemy, trudne sytuacje i lęki jakie pojawiają się w prawdziwym życiu w interakcjach z ludźmi – z tą różnicą, że jest to sytuacja w której terapeuta dba o bezpieczeństwo uczestników oraz zachęca do wyciągania wniosków. Praca w grupie daje możliwość uświadomienia sobie własnych wzorców komunikacji, sprzyja pogłębianiu samoświadomości oraz przyjęcia odpowiedzialności za własne życie.

Dla kogo terapia grupowa?

Psychoterapia grupowa przeznaczona jest dla osób borykających się z różnymi trudnościami:

 • brak otwarcia się na innych
 • niska samoocena i brak samoakceptacji
 • nieśmiałość
 • trudności w kontaktach z innymi ludźmi
 • brak satysfakcji w relacjach z innymi
 • samotność
 • lęk społeczny
 • wchodzenie w niesatysfakcjonujące związki
 • brak pewności siebie
 • brak radości życia
 • trudności w pracy w relacjach z innymi

Przyjęcie do grupy poprzedzone jest rozmową z jednym z terapeutów, wymogiem formalnym jest bycie osobą pełnoletnią.

Jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem w terapii grupowej skontaktuj się z nami