Psychoterapia grupowa

Terapia rodzin Katowice
Psychoterapia rodzin
12 sierpnia 2017
Diagnoza psychologiczna
12 sierpnia 2017
Pokaż wszystkie
Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa

Dla kogo psychoterapia grupowa

Dla kogo psychoterapia grupowa

 

Psychoterapia grupowa - podstawowe założenia i cele

Założeniem psychoterapii grupowej jest to, że trudności pacjenta w życiu codziennym, w relacjach z innymi, odnajdą swoje odzwierciedlenie w grupie terapeutycznej - odtworzą się w kontakcie z innymi uczestnikami i terapeutą. Doświadczenie tego, zauważenie i próba zrozumienia ma wartość terapeutyczną i leczącą. Pacjent ma możliwość przekonać się o tym, jaki jest jego sposób wchodzenia w relacje z innymi ludźmi. Przejście przez ten proces pozwala na zmiany i rozwój w stronę dojrzalszych i bardziej satysfakcjonujących relacji z innymi i samym sobą. Swoją pracę opieramy na podejściu psychodynamicznym. Ten nurt psychoterapii zakłada, że objawy, z którymi pacjent zgłasza się na terapię stanowią punkt wyjścia do przyglądania się temu, jakie są nieświadome, trudniejsze do uchwycenia przyczyny problemu. Głębsza analiza pozwala na poznanie konfliktów, których źródło znajduje się poza świadomością pacjenta. Określenie ich i poddanie refleksji (z pomocą innych uczestników terapii i terapeutów), jest narzędziem do uzyskania oczekiwanej zmiany.

Dla kogo? Psychoterapia grupowa skierowana jest dla osób mierzących się poniższymi trudnościami:

 • problemy w nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi (lub ich utrzymaniu)
 • trudności natury emocjonalnej (w rozpoznawaniu i wyrażaniu emocji)
 • niskie poczucie własnej wartości
 • przeżywanie lęku, bezsilności i zmęczenia
 • utrzymujące się poczucie osamotnienia
 • pojawiające się myśli rezygnacyjne
 • wahania nastroju
 • zaburzenia snu
 • rozpoznanie zaburzeń osobowości, nerwicowych, afektywnych (depresja) a także adaptacyjnych

Możliwe korzyści płynące z udziału w psychoterapii grupowej:

 • uzyskanie wsparcia od pozostałych członków grupy
 • zmniejszenie poczucia osamotnienia
 • poprawa w nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi
 • zmniejszenie uczucia lęku i napięcia
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości
 • stopniowe odzyskiwanie komfortu psychicznego
 • lepsze poznanie i zrozumienie własnych emocji i potrzeb

Kiedy i jak często odbywają się spotkania Sesje grupowe odbywają się raz w tygodniu, w środy, w godzinach 17:00 - 20:15 (2 sesje po 1,5h z 15 minutową przerwą) i są prowadzone przez dwóch terapeutów. Grupa ma charakter półotwarty, co oznacza, że gdy jedni pacjenci będą kończyć terapię, inni będą do niej dołączać. Składa się z 10-12 osób, zarówno kobiet jak i mężczyzn. Przewidywany czas trwania terapii, w której sesje odbywają się raz w tygodniu, wynosi 2 lata. Przed rozpoczęciem terapii grupowej konieczna jest wstępna kwalifikacja, która ma charakter indywidualnych konsultacji diagnostycznych (zwykle są to 3-4 spotkania, z których każde trwa 50 minut).

Jak umówić się na kwalifikację? Zgłoszenia przyjmowane są przez terapeutów prowadzących, drogą telefoniczną.

Psychoterapeuci prowadzący:

Mgr Barbara Gąska

Tytuł magistra psychologii uzyskałam kończąc studia na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Obecnie jestem w trakcie szkolenia z zakresu psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym - ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. W przeszłości ukończyłam również studia na kierunku dietetyka, na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Stale poszerzam swoją wiedzę i kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach i kursach z dziedziny psychologii. Doświadczenie zdobywałam podczas praktyk w Samodzielnym Publicznym Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich oraz podczas stażu w Centrum Psychoterapii w Katowicach (Oddział IV Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych). Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów. Pracując z pacjentami kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno - Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu etyki psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Kontakt pod numerem telefonu: 730-070-015

Mgr Przemysław Szefer

Jestem psychologiem, absolwentem Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach ze specjalnością psychologii klinicznej człowieka dorosłego oraz psychologii sądowej. Psychoterapię indywidualną prowadzę w nurcie psychodynamicznym. Swoje kompetencje podnoszę uczestnicząc w specjalistycznym podyplomowym szkoleniu w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, którego jestem członkiem. Moja praca podlega regularnej superwizji w ramach szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. W mojej pracy terapeutycznej najważniejsze są dla mnie Dobro Pacjenta oraz Relacja Terapeutyczna. Obecnie pracuję w Centrum Psychiatrii w Katowicach na Oddziale Psychiatrycznym IV Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych gdzie współprowadzę krótkoterminową psychoterapię psychodynamiczną przeznaczoną dla pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi, adaptacyjnymi, lub pod postacią somatyczną, zaburzeniami jedzenia, zaburzeniami osobowości, a także „podwójną diagnozą”, gdy obok np. zaburzeń afektywnych występują wyraźne problemy osobowościowe wymagające odrębnego przepracowania. W ramach stażu podyplomowego w Centrum Psychiatrii w Katowicach zdobywałem wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozy psychologicznej, interpretacji testów psychologicznych, wsparcia psychologicznego. Kontakt pod numerem telefonu: 888-507-689


Koszty terapii i sposób płatności Miesięczny koszt udziału w psychoterapii grupowej (płatne gotówką, z góry za wszystkie planowane sesje miesiąca) wynosi - 400zł Koszt kwalifikacji - 120 /50 min.

Rozpoczęcie Grupy: Planowany termin rozpoczęcia grupy to koniec marca 2019. Termin ten może ulec zmianie w zależności od tego jak szybko zbierze się grupa.

Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa

Jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem w terapii grupowej skontaktuj się z nami