Interwencja kryzysowa

diagnoza psychiatryczna + konsultacja psychiatryczna
Diagnoza / konsultacja psychiatryczna
12 sierpnia 2017
Pomoc psychologiczna online
Pomoc psychologiczna online
12 sierpnia 2017
Pokaż wszystkie
interwencja kryzysowa

interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa

Kryzys jest szczególnie trudnym doświadczeniem w życiu człowieka, który często przekracza możliwości samodzielnego poradzenia sobie jednostki. Może wtedy dojść do zmian w najważniejszych psychologicznych obszarach funkcjonowania jednostki: emocjonalnym (uczucia), poznawczym (myśli na temat danej sytuacji) oraz behawioralnym (reakcja, zachowania w obliczu trudnej sytuacji). W celu zapobieżenia ostrym stanom dekompensacji i/lub przejściu kryzysu w formę chroniczną warto skorzystać z pomocy specjalisty. Klasyczny model interwencji kryzysowej polega na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa, zredukowaniu lęku. Interwencja kryzysowa jest rodzajem pomocy psychologicznej w której specjalista w oparciu o kontakt terapeutyczny koncentruje się na problemie wywołującym kryzys w celu redukcji symptomów i przywrócenia równowagi psychicznej.

 

Fazy kryzysu:

  • 1. Zdziwienie, zdumienie, szok w odpowiedzi na przeszkodę, trudność, wydarzenie losowe.
  • 2. Przeżywanie bezradności, niezrozumienia, osamotnienia – kulminacja lęku, napięcia, poczucia zagrożenia.
  • 3. Okres odrętwienia – brak energii do podjęcia jakichkolwiek działań.
  • 4. Poszukiwanie ulgi – często poprzez działania destrukcyjne (alkohol, narkotyki, agresja, destrukcja) lub podjęcie konstruktywnych działań mających na celu rozwiązanie danej sytuacji (poszukiwanie informacji, wyrażanie pozytywnych i negatywnych emocji, poszukiwanie pomocy u innych)

Przebieg interwencji kryzysowej:

  • I. Prośba o pomoc
  • II. Analiza sytuacji powodującej kryzys – przy wsparciu terapeuty
  • III. Rozpoznanie strategii i działań, które podejmowane były przez osobę w kryzysie.
  • IV. Sprawdzenie możliwych, preferowanych rozwiązań.
  • V. Nauczenie nowych strategii postępowania.
  • VI. Kontrakt na uczenie się owych zachowań i wdrażanie nowej strategii.
 

Najważniejsze elementy składowe podczas interwencji kryzysowej to: zapewnienie atmosfery bezpieczeństwa, dostarczenie wsparcia, ocena stanu klienta i rozmiaru kryzysu, określenie problemu, przegląd i analiza możliwości rozwiązania problemu, sformułowanie planów rozwiązywania kryzysu i uzyskanie zgody klienta do jego realizacji.

Interwencja kryzysowa nie jest równoznaczna z psychoterapią – jest to krótkoterminowa forma pomocy.

W celu umówienia się na wizytę skontaktuj się z terapeutą