Diagnoza psychologiczna

Psychoterapia grupowa
Psychoterapia grupowa
12 sierpnia 2017
diagnoza psychiatryczna + konsultacja psychiatryczna
Diagnoza / konsultacja psychiatryczna
12 sierpnia 2017
diagnoza psychologiczna
diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna polega na opisie pozytywnych i negatywnych właściwości psychicznych oraz psychologicznych mechanizmów funkcjonowania jednostki, wyjaśnienia problemów w funkcjonowaniu, prognozie skutków i zachowań oraz możliwości modyfikowania tego co problematyczne w funkcjonowaniu.

 

Diagnoza opiera się na wywiadzie psychologicznym, obserwacji zachowania oraz testach psychometrycznych.
Pełna diagnoza składa się z cyklu 3-5 spotkań, często wspartych wypełnieniem testu psychometrycznego. Diagnoza psychologiczna zawiera również zalecenia co do dalszych działań.

 

W celu umówienia się na diagnozę skontaktuj się z nami