Terapia rodzin

Psychoterapia par i małżeństw Katowice
Psychoterapia par i małżeństw
12 sierpnia 2017
Psychoterapia grupowa
Psychoterapia grupowa
12 sierpnia 2017
Terapia rodzin Katowice

Terapia rodzin Katowice

Terapia rodzin

Terapia rodzin

 

Sposób funkcjonowania człowieka, jego kłopoty i problemy oraz to jak je przeżywa, ma nie tylko wpływ na niego samego, ale też na jego najbliższych, czyli rodzinę w której żyje. Działa to również w drugą stronę. Rodzina często ma wpływ na powstawanie pewnych zaburzeń.

Przykładem jest porównanie rodziny do organizacji, w której poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują.

Wyobraźmy sobie mężczyznę, który jest sfrustrowany swoją pracą, która nie przynosi mu satysfakcji. Do domu wraca zmęczony i jest stale zestresowany, czego wynikiem jest obniżony nastrój i brak energii życiowej. Z tego też powodu kłoci się z żoną, która myśli że mąż oddalił się od rodziny, bo już mu na niej nie zależy. W kłótniach i burzliwych rozmowach uczestniczą dzieci – 4 latka i 10 latek. Przedszkolak zaczyna się moczyć w nocy a dziesięciolatek ma problemy w nauce. Matka za to coraz częściej sięga wieczorami po alkohol. To autentyczna sytuacja i wbrew pozorom wszystkie te objawy, mają wspólne podłoże. Taka rodzina kwalifikuje się do podjęcia terapii.

Kiedy coś w tych relacjach szwankuje, skutki odczuwają wszyscy członkowie.

Trudności wychowawcze, problemy w szkole, choroby i uzależnienia, wzajemne pretensje czy brak właściwej komunikacji między poszczególnymi członkami rodziny, mogą być sygnałami informującymi o tym, że cały system rodzinny potrzebuje wsparcia psychoterapeuty. Zalecana jest wtedy terapia rodzin, która polega na pracy terapeuty ze wszystkimi członkami rodziny.

Taka forma terapii pozwala na to by poznać punkt widzenia każdej z osób, zweryfikować ich oczekiwania, przyjrzeć się komunikacji między nimi oraz zbadać wzajemne zależności i koalicje.

Ponieważ każda rodzina jest inna, sposób pracy dostosowuje się do indywidualnych potrzeb, jednak zwykle odbywa się ona równolegle w trzech obszarach, to znaczy w sferze emocjonalnej, sferze poznawczej oraz na poziomie zachowań.

Efektem terapii rodzin jest wzajemne zrozumienie procesów emocjonalnych, mechanizmów funkcjonowania rodziny, umocnienie relacji i poprawa komunikacji między jej członkami.

Wskazaniem do podjęcia terapii rodzin jest:

  • problemy emocjonalne dzieci i młodzieży,
  • burzliwy okres dorastania,
  • trudności wychowawcze,
  • zaburzenia zachowania któregoś z członków rodziny,
  • depresja, zaburzenia odżywiania, uzależnienia,
  • choroby somatyczne któregoś z członków rodziny,
  • przeżywane kryzysy życiowe (śmierć, rozwód, utrata pracy),
  • trudności we wzajemnych kontaktach (kłótnie i konflikty),
  • chęć poprawy komunikacji i umocnienie rodziny,
  • problemy rodziny patchworkowej (dzieci z różnych małżeństw, przyrodnie rodzeństwo).

Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacji, w której trakcie zarówno rodzina, jak i terapeuta wspólnie podejmą decyzję co do celowości rozpoczęcia terapii.

W celu umówienia się na wizytę skontaktuj się z terapeutą