Diagnoza / konsultacja psychiatryczna

Diagnoza psychologiczna
12 sierpnia 2017
interwencja kryzysowa
Interwencja kryzysowa
12 sierpnia 2017
Pokaż wszystkie
diagnoza psychiatryczna + konsultacja psychiatryczna

diagnoza psychiatryczna + konsultacja psychiatryczna

diagnoza psychiatryczna + konsultacja psychiatryczna

diagnoza psychiatryczna + konsultacja psychiatryczna

Diagnoza psychiatryczna polega na określeniu psychicznego stanu zdrowia pacjenta i w razie potrzeby przypisaniu rozpoznania medycznego.

Diagnoza psychiatryczna opiera się przede wszystkim na wywiadzie z pacjentem. Psychiatra dokładnie pyta o objawy, samopoczucie, ogólny stan zdrowia, przyjmowane leki, przebyte wypadki i choroby. Bardzo często pytania dotyczą również historii życia, relacji z najbliższymi osobami. Zdarza się, że lekarz psychiatra prosi o rozmowę z członkami rodziny lub innymi znaczącymi osobami, kieruje na dodatkowe badania medyczne oraz psychologiczne (diagnoza psychologiczna).

Pierwsza wizyta psychiatryczna jest zazwyczaj dłuższa niż kolejne wizyty kontrolne. W przypadku rozpoznania zaburzenia psychiatra ustala z pacjentem plan leczenia, w razie potrzeby przepisuje odpowiednie leki, ustala ich dawkowanie, zaleca kontakt z innymi specjalistami (np. rozpoczęcie psychoterapii).

W celu umówienia się na wizytę skontaktuj się z nami