konsultacja psychiatryczna

12 sierpnia 2017
diagnoza psychiatryczna + konsultacja psychiatryczna

Diagnoza / konsultacja psychiatryczna

Diagnoza psychiatryczna polega na określeniu psychicznego stanu zdrowia pacjenta i w razie potrzeby przypisaniu rozpoznania medycznego. Diagnoza psychiatryczna opiera się przede wszystkim na wywiadzie z pacjentem. […]