PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA CZY PSYCHIATRA ?


Czym różni się psycholog, psychoterapeuta i psychiatra ?


Psycholog jest absolwentem 5 letnich studiów na kierunku psychologia (mgr psychologii). Na studiach poznaje najważniejsze teorie psychologiczne opisujące funkcjonowanie psychiczne człowieka (teorie osobowości, różnic indywidualnych, teorie emocji i motywacji, uczy się o rozwoju psychicznym człowieka oraz funkcjonowaniu społecznym – psychologia społeczna). Dodatkowo jest upoważniony do przeprowadzanie testów psychologicznych, które pomagają w diagnozie psychologicznej. Profesjonalna pomoc psychologiczna polega na zrozumieniu zasad funkcjonowania danej osoby, postawieniu diagnozy oraz zaproponowaniu form leczenia. Psychologowie wybierają również specjalizacje (np. psycholog kliniczny człowieka dorosłego, psycholog dzieci i młodzieży, psycholog sądowy). Doświadczony psycholog najczęściej udziela pomocy w następujących obszarach: diagnoza psychologiczna, wsparcie psychologiczne, poradnictwo psychologiczne, psychoedukacja, warsztaty i szkolenia, interwencja kryzysowa, badania psychologiczne. Nie każdy psycholog zostaje psychoterapeutą.


Psychoterapeuta to osoba posiadająca tytuł mgr lub lek. med. która dodatkowo ukończyła profesjonalne (co najmniej 4 letnie) studia z psychoterapii. Psychoterapeutami często zostają psycholodzy oraz psychiatrzy ale nie tylko, wśród nich można spotkać również absolwentów pedagogiki, socjologii, pracy socjalnej. Doświadczony psychoterapeuta zna zasady funkcjonowania psychologicznego człowieka, mechanizmy obronne stosowane przez ludzi, jednostki chorobowe, zaburzenia psychiczne. W trakcie szkolenia psychoterapeuci przechodzą własną terapię w celu poznania siebie oraz odbywają staż kliniczny w szpitalu psychiatrycznym lub innym ośrodku zajmującym się zdrowiem psychicznym. Każdy praktykujący psychoterapeuta powinien regularnie poddawać się superwizji – pewnego rodzaju nadzorowi merytorycznemu aby zapewnić jak najwyższy poziom oferowanych usług oraz działać zgodnie z zasadami etycznymi. Psychoterapeuci kształcą się w różnych szkołach: psychoterapia psychodynamiczna, psychoterapia behawioralno – poznawcza, psychoterapia systemowa, psychoterapia integratywna i in., oraz specjalizują się w różnych typach pomocy: psychoterapia indywidualna, psychoterapia par i małżeństw, psychoterapia dzieci i młodzieży, psychoterapia grupowa, psychoterapia rodzinna i in.

Psychoterapeuta to osoba posiadająca

Psychiatra to lekarz medycyny, który ukończył specjalizację z psychiatrii. Psychiatra koncentruje się na diagnozie (na jakie zaburzenie cierpi pacjent) oraz czy istnieją organiczne przyczyny zaburzeń (uszkodzenia mózgu, zaburzenia gospodarki hormonalnej). Lekarz psychiatra jest upoważniony do przepisywania środków farmakologicznych (stosuje leki). Najlepsze efekty w leczeniu uzyskuje się w zespołach gdzie istnieje bliska współpraca pomiędzy psychologami, psychiatrami i psychoterapeutami, ponieważ daje to możliwość całościowej diagnozy oraz zapewnia pełne spektrum technik terapeutycznych.