COACHING


Czy jesteś gotowy na zmianę?

Czym jest coaching ?

Coaching jest metodą pracy w której jedna osoba – coach – poprzez zadawanie określonych pytań pomaga drugiej osobie – coachowanemu (klient) dochodzić do określonych rozwiązań a co za tym idzie działań. Jest to indywidualna, partnerska praca dwóch osób. Coach dzięki temu, że nie ocenia, jest otwarty, toleruje nasze wybory stwarza bezpieczne warunki w których możemy odkryć czego naprawdę chcemy, do czego dążymy, jacy jesteśmy.

Proces coachingowy składa się zazwyczaj z kilku sesji trwających ok 60 – 90 min podczas którego coach ustala z klientem cel na którym będą pracować..

Dzięki coachingowi klient ma możliwość:

- odkrycia własnych możliwości - znalezienia rozwiązań dla swoich problemów - rozwinąć swój potencjał - osiągnąć postawione cele - poszerzyć perspektywę - zrewidować wcześniejsze plany


Dla kogo?

Coaching jest metodą wskazaną dla osób które chcą się rozwijać, nie boją się zmiany ani wyzwań. Zmiana nie jest sprawa łatwą – coach – dzięki swoim umiejętnościom i narzędziom ma za zadanie pobudzić, sprowokować klienta do zmiany poprzez wskazanie mu korzyści jakie może osiągnąć, zwraca również uwagę na koszty jakie zmiana może spowodować. Ostateczną decyzję zawsze podejmuje klient. W wielkim skrócie coaching można opisać jako proces w którym coach pokazuje klientowi miejsce w którym jest, „opracowuje” z nim miejsce w jakim klient chce być i drogę jak tam dotrzeć.