CENNIK


ZAŚWIADCZENIA / DIAGNOZY / OPINIE

Laboratorium Psychoterapii STRUKTURA wystawia zaświadczenia / diagnozy / opinie wyłącznie w przypadku zgłoszenia przez pacjenta takiej potrzeby przed rozpoczęciem sesji, diagnozy lub procesu psychoterapii.

Osoba, która chce takie zaświadczenie otrzymać zostanie poproszona o przedstawienie sytuacji oraz o podanie celów jego wykorzystania. Jest to spowodowane ochroną terapeuty przed ewentualnymi sytuacjami, w których może on zostać „użyty” do rozwiązywania konfliktów prowadzonych drogą sądową lub do wykorzystania zaświadczenia w celu uzyskania świadczeń państwowych, gdzie nie liczy się wyzdrowienie tylko tzw. wtórne korzyści materialne z pozostawania w chorobie.

Jesteśmy po to, żeby Cię wesprzeć. Proces psychoterapii poprzedzony jest najczęściej trzema konsultacjami podczas których psychoterapeuta zapyta Cię między innymi o rodzaj trudności z którymi się borykasz, motywację, a dzięki temu zweryfikuje czy terapia jest najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie.