Doradztwo zawodowe czy coaching kariery? Co wybrać?

wojny terapeutyczne
Wojny terapeutyczne.
15 stycznia 2020

Doradztwo zawodowe czy coaching kariery? Co wybrać?

Doradztwo zawodowe czy coaching kariery? Co wybrać?

Czujesz, że potrzebujesz zmiany w obszarze zawodowym? Poszukujesz kogoś, kto mógłby Ci rozwiązać Twoje zawodowe dylematy. Zastanawiasz się czy powinien to być doradca zawodowy czy coach kariery?

Odpowiadam - to zależy:) Jeden i drugi ma do tego kompetencje, ale pytanie czego Ty na ten moment potrzebujesz? Zawsze powtarzam swoim Klientom, że coaching w tym również coaching kariery, podobnie jak doradztwo zawodowe, opiera się głównie na rozmowie. Nie są to jednak zwykłe pogaduszki przy kawie:) Tak czy inaczej w pierwszej kolejności należałoby wyjaśnić różnicę między doradztwem zawodowym a coachingiem kariery. Zaczniemy od coachingu kariery.

COACHING KARIERY

Coaching kariery jest procesem skoncentrowanym na celach Klienta związanych z jego życiem zawodowym w oparciu o wartości, potrzeby i umiejętności Klienta. Proces coachingu kariery pozwala obiektywnie ocenić obecną sytuację zawodową, a przy tym wskazać możliwości i zagrożenia w kreowaniu przyszłości zawodowej Klienta. Coach wierzy, że Klient jest z natury kreatywny i pełen pomysłów. W związku z tym jego zadaniem jest wydobycie zasobów i potencjału, który Klient już ma. Robi to po to, by stworzyć nową, szerszą perspektywę życiową (w tym przypadku ze szczególnym uwzględnieniem tej zawodowej) często osadzoną w kontekście: nawyków, diety, środowiska w którym funkcjonuje itp. Coach nie zaleca swojemu Klientowi konkretnych rozwiązań. Nie powinien również opiniować czy recenzować działań podejmowanych przez Klienta. Może jedynie kwestionować jego odpowiedzi i podejmować z nim dyskusję. Klient sam odkrywa najlepsze dla siebie opcje. Ta forma pracy charakteryzuje się wysoką skutecznością, ponieważ decyzje odnośnie działań, które chce podjąć Klient wychodzą od niego samego i najczęściej są szybko wcielane w życie. Najczęściej praktykuje się odbycie od 7 do 9 sesji, określanych jako proces coachingowy.

DORADZTWO ZAWODOWE

Zasadniczą różnicą między doradztwem zawodowym a coachingiem kariery jest fakt, że doradca ma możliwość doradzać :) Klientowi, sugerować konkretne rozwiązania, dzielić się swoim doświadczeniem, dobrymi praktykami. Zwykle też ma szeroką wiedzę na temat aktualnych trendów na rynku pracy, poszczególnych branż, a więc jest w stanie wskazać konkretne zawody i stanowiska, na które Klient może aplikować. W doradztwie stosuje się też różnego rodzaju narzędzia takie jak: testy kompetencji i inne służące do chociażby szacowania poziomu samooceny, określenia mocnych stron i zasobów. Doradca zawodowy powinien umieć przybliżyć nam charakter branży, którą jesteśmy zainteresowani. Dodatkowo w razie potrzeby doradca zawodowy jest w stanie przygotować Klienta do rozmowy rekrutacyjnej albo zweryfikować dokumenty aplikacyjne Klienta, udzielając konkretnych wskazówek w tych obszarach. Ilość spotkań z doradcą zawodowym zależna jest od indywidualnych potrzeb Klienta. Zwykle jednak wystarczy od 3 do 5, aby przepracować wszystkie zdiagnozowane problemy.

Reasumując doradca, trochę jak instruktor jazdy, siedzi obok Ciebie na fotelu i mówi Ci gdzie masz jechać, w którym kierunku, na co uważać, jakiej trasy warto unikać,  sugeruje żeby przyspieszyć albo zwolnić, poprosi o sprawdzenie stanu poziomu oleju:) Coach, bardziej jak towarzysz podróży, jedzie na tylnym siedzeniu i pyta: Jaki znak przegapiłeś? Jak Ci się prowadzi? Czy to jest auto o którym marzyłeś? Czy  taka prędkość jest odpowiednia? Gdzie Cię prowadzi ta droga? Co  jest u celu? To Klient wybiera drogę, więc coach nie mówi gdzie ma jechać

Mam nadzieję, że ten przykład do Ciebie przemawia i chociaż trochę rozwiewa wątpliwości z czyich usług powinieneś skorzystać:)

Tym, co łączy doradcę zawodowego i coacha kariery  jest na pewno nawiązanie  jakościowej relacji, pełnej zaufania,  z szacunkiem i miłością do Klienta. W obu przypadkach odpowiedzialność za podjęcie decyzji i działań spoczywa w rękach Klienta.

Magdalena Melerowicz - doradca zawodowy, coach, trener, konsultant