Coaching Życiowy


Coaching życiowy (life coaching, personal coaching)


Z coachingu życiowego korzystają zazwyczaj osoby prywatne podczas sesji indywidualnych. Dotyczy on życiowych celów klienta, jego dylematów w sferze kontaktów międzyludzkich, zdrowia, finansów, kariery. Dzięki serii rozmów klient może uzyskać bardzo znaczące efekty w życiu osobistym. .

Relacja coachingowa umożliwia zwrócenie uwagi na to czego naprawdę klient pragnie. Coach nie daje gotowych rozwiązań (coaching nie jest poradnictwem), ale dzięki zadawaniu pytań, parafrazowaniu tego co mówi klient, czasem konfrontowaniu go ze sprzecznymi dążeniami pomaga podjąć decyzje i przystąpić do działania.

Pytania takie jak: - Jaki będzie twój pierwszy krok? - Co cię powstrzymuje? - Co ci to da? - Jak to wpłynie na twoje otoczenie?

Usłyszysz prawdopodobnie podczas coachingu życiowego. Po każdej sesji klient sam ustala dla siebie zadanie domowe które wykona do następnej sesji.

W celu umówienia się na sesję coachingową skontaktuj się z coachem