Karolina Rak – psycholożka, psychoterapeutka

mgr Karolina Rak

psycholog, psychoterapeuta, psychoterapia młodzieży oraz dorosłych

734 184 758


Jestem psycholożką i psychoterapeutką behawioralną w trakcie szkolenia.

Ukończyłam pięcioletnie studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, kształciłam się również na Uniwersytecie w Maladze, ukończyłam kurs interwencji kryzysowej w Instytucie Terapii Poznawczo Behawioralnej we Wrocławiu, a obecnie studiuję w czteroletniej szkole psychoterapii Behawioralnej. Jestem członkinią Association of Contextual Behavioral Science.

zapisz się na wizytę
Nadrzędną zasadą przyświecającą mojej pracy jest towarzyszenie w drodze do życia jakim chcesz żyć.

Pracuję z nastolatkami oraz dorosłymi w każdym wieku, prowadzę terapię indywidualną jak i grupową. Oferuję również konsultacje psychologiczne w języku hiszpańskim.
Mam doświadczenie w pracy z nastolatkami oraz dorosłymi, zarówno w procesach indywidualnych jak i grupowych.

Swoją pracę opieram o dowody naukowe i etykę zawodową, są to dwie wartości stanowiące filary mojej praktyki. Pracuję w oparciu o nurt terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) oraz inne terapie trzeciej fali behawioryzmu, czerpię również z psychologii pozytywnej, psychologii zdrowia i psychosomatyki.
W gabinecie będę przyglądać się Twoim trudnościom w sposób całościowy, biorąc pod uwagę Twoje wartości, marzenia, stan zdrowia fizycznego oraz kontekst funkcjonowania. Nadrzędną zasadą przyświecającą mojej pracy jest towarzyszenie w drodze do życia jakim chcesz żyć.
Zajmuję się także indywidualnym doradztwem i wsparciem psychologicznym w zakresie rozwijania kompetencji interpersonalnych.

Uważam, że każdy człowiek jest wyjątkowy i posiada zasoby dzięki którym może się realizować i żyć w zgodzie ze sobą.


Trudności z jakimi pracuję to:

  • depresja,
  • zaburzenia lękowe,
  • doświadczanie silnego lub przewlekłego stresu,
  • problemy emocjonalne i motywacyjne,
  • wsparcie w sytuacjach kryzysowych i ważnych zmianach życiowych,
  • samorozwój i poznawanie siebie.

Cennik:

  • psychoterapia indywidualna – (50 min.) – 180 zł


  • CERTYFIKATY: