Klaudia Krzynówek – psycholog, socjoterapeuta, psychoterapeuta. Terapia dzieci, młodzieży i dorosłych

Klaudia Krzynówek

Psycholog, socjoterapeuta, psychoterapeuta. Terapia dzieci, młodzieży i dorosłych.

786 109 103


Jestem absolwentką psychologii klinicznej i sądowej Uniwersytetu Śląskiego. Dyplom socjoterapeuty uzyskałam w dwuletnim studium socjoterapii i psychoterapii dzieci i młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym przygotowujący do uzyskania certyfikatu socjoterapeuty PSSiT.

zapisz się na wizytę
To co najważniejsze dla mnie jako terapeuty to zachowanie zasad etyki oraz analiza relacji pacjent-terapeuta - uwzględniając procesy nieświadome.

Ukończyłam całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Posiadam doświadczenie w działaniach o charakterze diagnostycznym, interwencyjnym i terapeutycznym zdobywane w trakcie pracy z zakresu pomocy społecznej oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Zajmuję się terapią psychologiczną dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym doświadczających trudności rozwojowych, problemów w sferze emocjonalno-społecznej, przeżywających trudności adaptacyjne. Prowadzę psychoterapię indywidualną opartą na psychodynamicznym rozumieniu człowieka i relacji terapeutycznej.

To co najważniejsze dla mnie jako terapeuty to zachowanie zasad etyki oraz analiza relacji pacjent-terapeuta - uwzględniając procesy nieświadome. W swojej pracy kieruję się Kodeksem Zasad Etycznych Psychoterapeuty.

Systematycznie poszerzam swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach, kursach, szkoleniach i zajęciach seminaryjno-warsztatowych. Swoją pracę poddaję superwizji u specjalistów z Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.


Oferuję profesjonalną pomoc i wsparcie w następujących sytuacjach:

  W obszarze pracy z osobami dorosłymi:

 • obniżony nastrój, depresja
 • zaburzenia lękowe
 • silny, długotrwały stres
 • problemy w życiu zawodowym
 • zaburzenia emocjonalne
 • trudności w relacjach międzyludzkich
 • strata rozstanie
 • kryzysy życiowe

   W obszarze pracy z dziećmi/młodzieżą i ich rodzicami:

  • niska samoocena
  • zaburzenia zachowania
  • problemy wychowawcze
  • konflikty rodzinne
  • problemy emocjonalne
  • zaburzenia adaptacyjne
  • trudności z motywacją

Cennik:

 • psychoterapia indywidualna – (50 min.) – 180 zł
 • psychoterapia dzieci i młodzieży – (50 min.) – 180 zł
 • konsultacja psychologiczna – (50 min.) – 180 zł


 • CERTYFIKATY:

  Zaświadczenia / diagnozy / opinie

  Wystawiam zaświadczenia / diagnozy / opinie wyłącznie w przypadku zgłoszenia przez pacjenta takiej potrzeby przed rozpoczęciem sesji, diagnozy lub procesu psychoterapii.

  Osoba, która chce takie zaświadczenie otrzymać zostanie poproszona o przedstawienie sytuacji oraz o podanie celów jego wykorzystania. Jest to spowodowane ochroną terapeuty przed ewentualnymi sytuacjami, w których może on zostać „użyty” do rozwiązywania konfliktów prowadzonych drogą sądową lub do wykorzystania zaświadczenia w celu uzyskania świadczeń państwowych, gdzie nie liczy się wyzdrowienie tylko tzw. wtórne korzyści materialne z pozostawania w chorobie.