Mikołaj Dubiel – psycholog, psychoterapeuta, terapia dorosłych, młodzieży i dzieci, psychoterapia rodzin

Mikołaj Dubiel

psycholog, psychoterapeuta

605 849 021


Ukończyłem psychologię na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W trakcie studiów kształciłem się w ramach ścieżki specjalizacyjnej z psychologii klinicznej oraz psychologii sądowej.

Aktualnie, w Szkole Psychoterapii Gestalt w Krakowie, realizuję 4-letni program przygotowujący mnie do wykonywania zawodu psychoterapeuty. Program Szkoły zgodny jest z wymaganiami European Association for Gestalt Therapy (EAGT) oraz European Association for Psychotherapy (EAP).

zapisz się na wizytę
W pracy terapeuty kluczowy element stanowi dla mnie autentyczny kontakt z drugim człowiekiem. Jestem przekonany, że relacja terapeutyczna jest najważniejszym czynnikiem leczącym.

Moje doświadczenie zawodowe związane jest z pracą z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Od kilku lat współpracuję z Centrum Ventura oraz Fundacją FASTRYGA, w których zajmuję się diagnozą oraz terapią dzieci z zaburzeniami ze Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych (FASD) i ich rodzin. Jestem także psychologiem w szkole z oddziałami integracyjnymi, gdzie prowadzę zajęcia indywidualne dla młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera, innymi zaburzeniami rozwoju psychologicznego oraz zaburzeniami zachowania i emocji.

Ukończyłem szkolenia z Racjonalnej Terapii Zachowania, prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych (TUS), a także kursy pozwalające mi na korzystanie z następujących narzędzi diagnostycznych: 4-cyfrowy Kwestionariusz Diagnostyczny FASD, Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP), Karty Oceny Zachowania i Emocji (KOZE). W celu zapewnienia jak najlepszej opieki nieustannie uczestniczę w szkoleniach oraz konferencjach naukowych mających na celu podniesienie moich kwalifikacji oraz rozwój kompetencji.

W pracy terapeuty kluczowy element stanowi dla mnie autentyczny kontakt z drugim człowiekiem. Jestem przekonany, że relacja terapeutyczna jest najważniejszym czynnikiem leczącym. Towarzyszę w procesie uświadamiania potrzeb, lepszego rozumienia siebie, w przekraczaniu własnych ograniczeń, integracji myśli i emocji oraz doświadczaniu siebie w pełni.

W mojej pracy kieruję się zasadami etyki zawodu psychologa, których nadrzędnym celem jest dobro drugiego człowieka oraz zachowanie tajemnicy zawodowej.

Uważam, że każdy ma w sobie możliwości, dzięki którym może żyć w sposób bardziej świadomy i pełny, tworzyć satysfakcjonujące relacje z innymi oraz być w zgodzie z samym sobą.


Oferuję profesjonalną pomoc oraz wsparcie w następujących sytuacjach:

W obszarze pracy z osobami dorosłymi:

  • depresja
  • zaburzenia lękowe
  • silny, długotrwały stres
  • problemy w życiu zawodowym
  • trudności w relacjach międzyludzkich
  • strata, rozstanie
  • poważne decyzje życiowe
  • wsparcie w sytuacjach kryzysowych

W obszarze pracy z dziećmi/młodzieżą i ich rodzinami:

  • niska samoocena
  • zaburzenia zachowania
  • problemy wychowawcze
  • konflikty rodzinne
  • problemy emocjonalne
  • zaburzenia adaptacyjne
  • trudności z motywacją

Cennik:

  • psychoterapia indywidualna – (50 min.) – 180 zł
  • psychoterapia dzieci i młodzieży - (50 min.) - 180 zł


  • CERTYFIKATY: