Sandra Komisarz – psycholog

Sandra Komisarz

psycholog

662 308 465


Jestem absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Katowicach. Nieustannie poszerzam swoje kwalifikacje i umiejętności podczas szkoleń, kursów, konferencji naukowych.

Pracę z klientem rozpoczynam zazwyczaj od 1-3 konsultacji wstępnych, mających na celu rozpoznanie obszarów pomocy, oswajaniu się w przestrzeni i relacji terapeutycznej oraz ustalenia warunków współpracy. Staram się poznać potrzeby pacjenta, by w jak najlepszy sposób dobrać metody działania do jego indywidualnych potrzeb i zasobów.

zapisz się na wizytę
Powodzenie procesu terapeutycznego zależy w dużym stopniu od swobody wyrażania myśli i treści między klientem i psychologiem.

Powodzenie procesu terapeutycznego zależy w dużym stopniu od swobody wyrażania myśli i treści między klientem i psychologiem. Wobec tego robię co w mojej mocy, by spotkania ze mną stały się jak najbardziej komfortowym doświadczeniem. Zapewniam poczucie bezpieczeństwa, swobodną, opartą na wzajemnym szacunku i zaufaniu oraz wolną od ocen relację i atmosferę - pełnię zaangażowania i troski.

Uważam, że każdy posiada zasoby do rozwoju i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Są chwilę, gdy brakuje Nam wiary w siebie, nie widzimy sensu istnienia - oferuję przestrzeń, w której odnalezienie własnej ścieżki ku lepszej jakości życia z wizyty na wizytę stanie się dla Ciebie łatwiejsza do osiągnięcia.

Zachowując jak najwyższą jakość współpracy regularnie poddaje swoją praktykę superwizji oraz przestrzegam Kodeksu Etycznego Psychologa.


Aktualnie pracuję terapeutycznie z młodzieżą i dorosłymi. W trakcie konsultacji psychologicznych lub sesji terapeutycznych pomagam głównie w zakresie:

 • radzenia sobie ze stresem, lękiem oraz trudnościami życia codziennego - w każdym obszarze funkcjonowania,
 • budowania zdolności określania i kontrolowania emocji,
 • niskiej samooceny i/lub poczucia własnej wartości,
 • problemów egzystencjalnych m.in. poczucie bezsilności i osamotnienia, kryzys tożsamości, strach przed odrzuceniem,
 • braku celu, motywacji,
 • kryzysowych sytuacji życiowych tj. rozstania, żałoba, utrata pracy, zdrada, choroba, przeciążenie stresem,
 • zaburzeń psychosomatycznych,
 • stanów depresyjnych,
 • trudności w realizowaniu założonych przez siebie celów,
 • budowaniu świadomości,
 • zaburzeń snu i koncentracji,
 • samorealizacji, rozwoju osobistego, podniesieniu jakości życia.

Cennik:

 • indywidualna konsultacja psychologiczna - (50 min.) - 180 zł
 • indywidualna konsultacja psychologiczna dzieci i młodzieży - (50 min.) - 180 zł

 • CERTYFIKATY:

  Zaświadczenia / diagnozy / opinie

  Wystawiam zaświadczenia / diagnozy / opinie wyłącznie w przypadku zgłoszenia przez pacjenta takiej potrzeby przed rozpoczęciem sesji, diagnozy lub procesu psychoterapii.

  Osoba, która chce takie zaświadczenie otrzymać zostanie poproszona o przedstawienie sytuacji oraz o podanie celów jego wykorzystania. Jest to spowodowane ochroną terapeuty przed ewentualnymi sytuacjami, w których może on zostać „użyty” do rozwiązywania konfliktów prowadzonych drogą sądową lub do wykorzystania zaświadczenia w celu uzyskania świadczeń państwowych, gdzie nie liczy się wyzdrowienie tylko tzw. wtórne korzyści materialne z pozostawania w chorobie.