Dobra komunikacja – komunikat JA

Schizofrenia
9 sierpnia 2017
Psychoterapia indywidualna
12 sierpnia 2017

Czym jest komunikacja – najprościej rzecz ujmując jest to szeroko rozumiana wymiana informacji . W procesie tym musi być co najmniej jeden nadawca oraz jeden bądź wielu odbiorców komunikatu. Proces komunikacji powinien przebiegać w dwóch kierunkach: nadawca przekazuje komunikat, odbiorca go przyjmuje, a jego reakcja jest z kolei informacją zwrotną dla nadawcy.
Komunikacja jest podstawą wszystkich interakcji, zarówno na płaszczyźnie interpersonalnej jak i społecznej. Pełni ona funkcje regulacji stosunków międzyludzkich oraz pozwala jednostce dać wyraz swojej indywidualności.

Daniel Melerowicz – psycholog, psychoterapeuta

Cały artykuł na danielmelerowicz-psychoterapia.pl