Schizofrenia

Dobra psychoterapia Katowice
Dobra psychoterapia – przyjemna czy skuteczna?
9 sierpnia 2017
Dobra komunikacja – komunikat JA
9 sierpnia 2017

Schizofrenia jest chorobą psychiczną należącą do psychoz. Objawia się przede wszystkim zaburzeniami myślenia (często znaczna nielogiczność myślenia, sprzeczności w myśleniu) i spostrzegania (postrzeganie świata w zmienionej chorobowo formie), a także niedostosowanym i płytkim afektem (brak lub pojawianie się nieadekwatnych emocji). Chory nie zachowuje przy tym krytycyzmu wobec swoich objawów – uznaje, że to, co widzi, słyszy, to o czym myśli jest zgodne z prawdą.

Daniel Melerowicz – psycholog, psychoterapeuta

Cały artykuł na znanylekarz.pl