TRENING INTERPERSONALNY

TRENING INTERPERSONALNY

Najprościej mówiąc trening interpersonalny jest doświadczeniem bycia z innymi ludźmi, w trakcie którego uczestnicy wchodzą ze sobą w bezpośrednie interakcje.

Po co jest trening interpersonalny?

Trening interpersonalny to niepowtarzalna przestrzeń edukacyjna stwarzająca możliwość do tego, by lepiej poznać siebie i swój sposób funkcjonowania w świecie.

Głównym założeniem metody jest fakt, że to uczestnicy decydują o tym, co się będzie działo podczas treningu.

Trenerzy stwarzają natomiast bezpieczne otoczenie i warunki do zgłębiania samego siebie poprzez badanie własnych zachowań i rozwijanie umiejętności związanych z komunikacją, wyrażaniem emocji, funkcjonowaniem w grupie i z grupą nieznanych osób.

Jakie są zasady treningu interpersonalnego?       

 • Brak struktury- prowadzący nie narzucają struktury treningu
 • Tu i teraz – koncentracja na bieżących doświadczeniach
 • Uczciwe dzielenie się odczuciami
 • Używanie komunikatu JA
 • Nie ocenianie siebie nawzajem
 • Przyzwolenie na ekspresję emocji

Co zyskasz?

 • Nauczysz się rozpoznawać i nazywać swoje uczucia, emocje
 • Poznasz Twój sposób reagowania na innych ludzi
 • Dowiesz się jak Cię inni postrzegają i reagują na Ciebie
 • Nauczysz się komunikować swoje potrzeby
 • Pogłębisz swoją uważność na siebie i innych
 • Udoskonalisz swoje umiejętności interpersonalne i inteligencję emocjonalną
 • Zdobędziesz umiejętność udzielania i przyjmowania informacji zwrotnych
 • Poszerzysz samoświadomość siebie-własnych zasobów i ograniczeń
 • Nauczysz się rozwijać własną otwartość i prawo do bycia sobą
 • Doświadczysz siebie w różnych sytuacjach, aby bardziej świadomie wchodzić w relacje z innymi

Kto może wziąć udział w treningu interpersonalnym?

Trening interpersonalny to doświadczenie dla ludzi zainteresowanych własnym rozwojem, ale także dla tych, którzy nie są zadowoleni z tego, jak funkcjonują w relacjach z innymi ludźmi. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą zwiększyć samoświadomość w relacjach, kontaktach z drugim człowiekiem, zarówno w sferze prywatnej jak i zawodowej.

Co jest warunkiem przyjęcia do grupy?

 • Deklaracja udziału we wszystkich dniach treningu
 • Indywidualna rozmowa z prowadzącymi

Zasady uczestnictwa

 • Warunkiem przyjęcia do grupy jest rezultat indywidualnej rozmowy z prowadzącymi.
 • Warunkiem uczestnictwa w treningu jest rezerwacja miejsca poprzez wysłanie emaila na adres: [email protected] oraz opłacenie udziału w zajęciach w terminie 5 dni od daty rezerwacji. Wpłaty należy dokonać przelewem bankowym na konto podane w e-mailowym potwierdzeniu rezerwacji.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach opłata może zostać zwrócona tylko po zgłoszeniu tego faktu na co najmniej 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia treningu interpersonalnego. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym opłata nie jest zwracana.
 • Zastrzegamy sobie możliwość odwołania zajęć w sytuacji braku kompletu uczestników – w takim wypadku opłata zostanie zwrócona w całości.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, gdy liczba uczestników nie pozwala na pokrycie kosztów ich organizacji. W tej sytuacji opłata za odwołane zajęcia zostanie zwrócona w całości.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia fizycznego i emocjonalnego uczestników w czasie zajęć i pomiędzy nimi.
 • W treningu mogą uczestniczyć tylko osoby dorosłe.
 • Osoby będące w kryzysie, w trakcie leczenia psychiatrycznego lub uzależnione od środków psychoaktywnych powinny swoją decyzję o udziale w treningu skonsultować z lekarzem prowadzącym lub psychoterapeutą.
 • Trening przeznaczony jest dla ludzi zdrowych, ma charakter psychoedukacyjny i nie może zastąpić terapii.
 • W treningu interpersonalnym mogą wziąć udział osoby, które się nie znają (nie są ze sobą emocjonalnie związane).
 • Uczestnictwo w treningu wiąże się ze wspólnym przebywaniem podczas wszystkich godzin spotkania. Prosimy o przełożenie innych zajęć na czas nie kolidujący z zajęciami.
 • Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoznaczne z zaakceptowaniem zasad uczestnictwa.

Gdzie: Laboratorium Psychoterapii STRUKTURA, ul. Pułaskiego 19/3, Katowice.

Termin: 15-19.06/2018, godz. 9:00-17:00

Cena : 1000 zł/os.- w cenę wliczone są obiady oraz przerwy kawowe

Prowadzący: Katarzyna Bilnik-Barańska, dr Daniel Melerowicz

Kontakt:  [email protected]

Liczba uczestników:min.8 osób/max.12 osób