Teodor Posłańczyk

9 sierpnia 2017

Posiadasz pieniądze czy one posiadają ciebie?