diagnoza psychologiczna

12 sierpnia 2017

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna polega na opisie pozytywnych i negatywnych właściwości psychicznych oraz psychologicznych mechanizmów funkcjonowania jednostki, wyjaśnienia problemów w funkcjonowaniu, prognozie skutków i zachowań oraz możliwości modyfikowania […]