terapeuta

8 września 2017
superwizja

Superwizja

Superwizja jest metodą wykorzystywaną w psychoterapii oraz innych dyscyplinach związanych z opieką zdrowotną. Polega na regularnych spotkaniach psychoterapeuty z innym – zazwyczaj bardziej doświadczonym specjalistą (superwizorem) […]
15 stycznia 2020
wojny terapeutyczne

Wojny terapeutyczne.

Teoria nieświadomości Freuda została w pewnym okresie zepchnięta do piwnic psychologii, jednak nowe badania wskazują na niezwykłe efekty psychoanalizy – czy czas zatem wrócić na kozetkę? […]